top of page
בואו להתנדב אצלנו :)
מתנדבים הם ליבו של המרכז לקידום פליטים אפריקאיים. כל התכניות השונות שלנו נסמכות על מתנדבים מסורים ונלהבים, שעוזרים להפוך את החזון שלנו עבור מבקשי מקלט ופליטים בישראל למציאות.
יש לנו אינספור הזדמנויות התנדבות, כפי שמתואר בקצרה בתחתית העמוד. אלו נבדלות בהיקף המחויבות שלהן ובטיב עבודתן. בשל אופיים ארוך הטווח של התהליכים החינוכיים בהם אנו עוסקים, לרוב אנו מבקשים התחייבות לתקופה של לכל הפחות עשרה שבועות ממתנדבים, על אף שהתאמות יכולות להתבצע ביחס לפרויקטים מיוחדים. במידה ויש תפקיד מיוחד בארגון שמעניין אותך, אנא מלאו את טופס המתנדבים שלנו , רצוי בצירוף קורות חיים עדכניות.
טופס המתנדבים של המרכז לקידום פליטים אפריקאיים (באנגלית)
לשאלות נוספות, אנא פנו ל: volunteer@ardc-israel.org
תפקידי מתנדבים

מורה פרטי

לפחות 1-2 שעות שבועיות במשך 8 שבועות ומעלה

מתנדבי מערך ההוראה הפרטית שלנו מקיימים שיעורים שבועיים עם תלמידים מבקשי מקלט שצוותו להם. הזמן והמיקום של השיעורים הוא גמיש, ונקבע על ידי התלמיד והמורה. מערך ההוראה הפרטית הוא רכיב חשוב בתכנית החינוך של המרכז לקידום פליטים אפריקאיים, עם למעלה מ-100 מבקשי מקלט שנפגשים מידי שבוע עם מתנדב הוראה בשלל מקצועות שונים, בהם עברית, אנגלית, מוזיקה, מתמטיקה ועוד.

מלווה חינוכי

לפחות 14 שעות שבועיות

המלווים החינוכיים עובדים עם מבקשי מקלט שמעוניינים בהמשך ההתפתחות החינוכית שלהם, דרך תארים אקדמיים, רכישת שפה, הכשרות מקצועיות ומלגות. כך מלווה חינוכי משמש כתובת לכ-30 מבקשי מקלט הנמצאים בשלבים שונים של תהליכים חינוכים שונים, ומלווה אותם באופן מתמשך בקשר אותו הם מקיימים עם מוסדות לימוד בארץ ובעולם. בנוסף, המלווים החינוכיים מסייעים לפיתוח ולתיאום תכניות חינוכיות.

מתמחה ניו-מדיה

לפחות 8 שעות שבועיות

מתמחי התקשורת והניו-מדיה של המרכז עובדים עם כלל הצוות של המרכז לקידום פליטים אפריקאיים במטרה לפתח וליצור תוכן חדש לפלטפורמות השונות בהן המרכז לקידום פליטים אפריקאיים ולאתר המרכז, כמו גם כדי ליצור חומרים מידעיים אחרים, כמו עלונים ופוסטרים. מתמחי הניו-מדיה מראיינים מבקשי מקלט ומתנדבים אחרים, במטרה להפוך את המידע בו אנו מחזירים לתוכן רלוונטי. מתמחים אלו גם מסייעים בקשרינו עם תקשורת מקומית ובין לאומית, ויכולים לשלב בעבודתם כתיבה, צילום, עיצוב גרפי ועוד.

מתמחה גיוס משאבים

לפחות 20 שעות שבועיות

מתמחי גיוס המשאבים עובדים יחד עם מנהלת פיתוח המשאבים שלנו על מנת לענות על צרכי הפרויקטים השונים, לאסוף ולנתח מידע חודשי, ולסייע בכתיבת בקשות מימון שונות. מתמחים עובדים יחד עם מנהלי התכניות שלנו לוקחים חלק פעיל בשלבי הפיתוח הראשוני וכתיבת התכניות השונות, בכתיבת תכניות חדשות ובהצגתן לתורמים פוטנציאליים, ובמעקב אחר משאבי המרכז.

מתאם הוראה פרטית

לפחות 14 שעות שבועיות, כולל ימי ראשון ורביעי

לקשר בין כל התלמידים מבקשי המקלט וכל המורים המתנדבים ולעקוב אחר תהליך הלמידה, לפקח ולנהל את מאגר הנתונים של מערך ההוראה הפרטית שלנו, לגייס מתנדבים נוספים, לנהל את איסוף הנתונים החודשי ולעזור באיסוף משאבים עבור סטודנטים ובהקמת קבוצות לימוד

מתאם חינוך

לפחות 20 שעות שבועיות, כולל ימי ראשון ורביעי

לפקח ולנהל את מערך המלווים החינוכיים שלנו ולעקוב בכלליות אחר כל מבקשי המקלט המסתייעים בשירותיהם, לאסוף נתונים חודשיים, ליצור ולעדכן משאבים חנוכיים, לגייס ולהכשיר מלווי הוראה נוספים, ליידע את מבקשי המקלט המסתייעים בנו בקורסים, סדנאות ואירועים קרובים, לפתח ולשמר שותפויות עם מוסדות חינוך שונים, להוביל פגישות קבועות של צוות ההשכלה הגבוהה ולשמש ככתובת ראשונה לשאלות מאת מבקשי מקלט, מלווים חינוכיים וגורפים נוספים בנושא מערך החינוך שלנו

Please reload

bottom of page