top of page
the3030_ArielEfron 081 (MK4_0533).jpg
     מחנה הקיץ שהפעלנו בעבר     

 

 

בשנת 2004, המרכז לקידום פליטים אפריקאיים (ARDC) הוקם על-ידי פליט שנמלט על רקע רדיפה פוליטית מאתיופיה והחליט לסייע לאלפי מבקשי המקלט האפריקאיים האחרים שנמלטו לישראל. כך, המרכז לקידום פליטים אפריקאיים החל את פעילותו כארגון סיוע הומניטרי, ובתחילת דרכו סיפק למגיעים החדשים לישראל מקלט ללילה, מזון ותשומת לב רפואית. בשנת 2009, המרכז החל להציע שיעורי שפה, עזרה פסיכוסוציאלית וסיוע פארא-משפטי, בהתאם לשינוי בצרכי הקהילה וברצונה לחפש פתרונות ארוכי-טווח.

לאורך כל השנים, המרכז לקידום פליטים אפריקאיים התפתח כדי להתאים לצרכים המשתנים תדיר של קהילת הפליטים ומבקשי המקלט בארץ. בתחילה הצענו מקלט לאנשים שאך הגיעו לישראל, בהמשך עברנו להתמקד בייעוץ משפטי והעצמת זכויות, המשכנו לתכניות ללימוד עברית ואנגלית, וכיום עיקר הפעילות שלנו מתקיימת במסגרת התכנית להנגשת השכלה גבוהה ושילוב כלכלי.

החל משנת 2014, עיקר הפעילות שלנו מתמקד בהעצמת הקהילה ולא רק בהצעת שירותים שונים. משלב זה, המרכז הציע קורסים שונים לקהילה, בהם קורסי מנהיגות, הגביר את מאמציו בתחום המדיה, הרחיב את שירותי הייעוץ הפארא-משפטי לערים רבות מחוץ לתל-אביב, והרחיב את התכניות החינוך מלימודי שפה בלבד לשלל תכניות שמכוונות לנגישות להשכלה גבוהה ושילוב כלכלי.

 

בשנים האחרונות, מוקד הפעילות של המרכז לקידום פליטים אפריקאיים נסוב סביב שילוב חברתי וכלכלי, והעזרה המשפטית תופסת נתח קטן יותר מפעילותנו. אנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר להשיג את השילוב החברתי והכלכלי היא באמצעות חינוך, ופועלים דרך מגוון תכניות השכלה גבוהה, הכוללות לימודי שפה, הכשרות מקצועיות, מערך שיעורים פרטיים, סיוע במלגות, ועוד.

הסיפור שלנו

אודות המרכז לקידום פליטים אפריקאיים:

חזון

לדאוג ולהבטיח שכל הפליטים ומבקשי המקלט והפליטים בישאל חיים בכבוד חיים חופשיים מרדיפה, ונהנים מאפשרות לממש את שאיפותיהם.

ערכי יסוד

  • ארגון מבוסס קהילה: מבקשי מקלט אפריקאים נושאים בתפקידי מפתח בתהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

  • ארגון שורשי (Grassroots): יוזמות ופעולות חדשות מתחילות מלמטה למעלה ונובעות מצרכי הקהילה.

  • סינרגיה: המרכז לקידום פליטים אפריקאיים משלב בין מגוון רחב של פרויקטים ושותפים דרך ידע ומשאבים משותפים.

משימה

להגן, לסייע ולהעצים פליטים ומבקשי מקלט אפריקאיים בישראל על ידי תמיכה בדרישותיהם המשתנות וסיוע לתהליכים שילוב כלכלי וחברתי המגבירים את מודעותם, מבטיחים את השתתפותם ומעודדים שינוי מדיניות.

עלינו

המרכז לקידום פליטים אפריקאיים הוא ארגון שורשי, מבוסס קהילה וללא כוונת רווח שהוקם בשנת 2004 על ידי מבקשי מקלט אפריקאיים וישראלים, במטרה להגן, לסייע ולהעצים פליטים ומבקשי מקלט בישראל. כמייצג נאמן של קהילה זו, המרכז משנה את מוקד הפעילות שלו כדי להתאים עצמו להקשר החברתי המשתנה תמיד ולצרכים ולתחומי העניין המשתנים של קהילת מבקשי המקלט בישראל.

ליבת הפעילות של המרכז לקידום פליטים אפריקאיים היא מערך הייעוץ האישי שלנו, שמאפשר לנו לעמוד בקשר רציף ותדיר עם המסתייעים בשירותינו ולהתאים את תכניותינו בהתאם לצרכים העולים ובמטרה למקסם את השפעתנו. המרכז לקידום פליטים אפריקאיים בונה תכניות חינוכיות ומקצועיות למבקשי מקלט תוך שימת לב מיוחדת לנשים ולנוער. עד כה, המרכז שירת למעלה מ-15,000 מבקשי מקלט אפריקאים.

דרך מאמצינו הרבים לסייע ולקדם את הקהילה, המרכז ביסס שותפויות עם מוסדות אקדמיים ישראליים מובילים, מכונים ומכללות להכשרה מקצועית, ארגוני מגזר שלישי ועסקים פרטיים כדי להבטיח קיימות גבוהה יותר, מעורבות חברתית נרחבת יותר ואפשרויות רבות יותר עבור מבקשי המקלט. מאמצינו פורצי הדרך בכל הנוגע לשותפויות עם מוסדות חינוכיים פתחו שלל דלתות לאפשרויות מקצועיות עבור מבקשי מקלט בישראל.

תכנית החינוך שלנו כוללת מעורבות בכל שלבי ההתפתחות החינוכית, עם קורסים ייעודיים ללימוד שפה, השלמת השכלה תיכונית והכנה לבחינות בקיאות באנגלית, ומערך שיעורים פרטיים במסגרתו נלמד כל נושא אפשרי. התכנית אף מסייעת למבקשי מקלט עם ייעוץ האישי המותאם, שמלווה אותם במימוש שאיפותיהם החינוכיות, דרך, למשל, עזרה בהגשת מועמדות, עזרה בהרשמה וסיוע במלגות.

בנוסף לתכנית החינוך, שעומדת בבסיס הארגון, המרכז לקידום פליטים אפריקאיים מתמקד גם בקידום הקהילה במישורים נוספים. תחת מטרייה זו, אנחנו לוקחים חלק פעיל בחיי הקהילה דרך ארגון והשתתפות באירועי קהילה, סיוע פארא-משפטי, קורסי מנהיגות שונים, ועוד.

               המקלט הישן              
עיצוב לאתר בעברית.png
bottom of page