אישורי ניהול תקין

ניהול תקין 2020

ניהול תקין 2019

ניהול תקין 2018

ניהול תקין 2017

ניהול תקין 2016

ניהול תקין 2015

למידע נוסף ולדיווחים על תרומות מישויות מדיניות זרות, לחצו כאן

דו"ח שנתי, 2015

Contact us:

 

Tel. (+972)  ​77-4909-800

Whatsapp. (+972) 54-929-8892 

Fax. (+972) ​77-4909-500

Phone Contact Hours:

Sun-Wed 11:00 - 16:00

P.O. Box 59034

Carlebach 25, Tel Aviv, Israel

Reception: Hasharon 4, Tel-Aviv

Newsletter: http://eepurl.com/g-KlxX

Email: info@ardc-israel.org

Facebook: ARDC Israel

:צרו קשר

 

טלפון: 077-4909-800

וואטסאפ: 0​54-929-8892

0פקס:  ​77-4909-500

:שעות מענה טלפוניות

ראשון-רביעי 11:00-16:00

 

ת.ד: 59034

קרליבך 25, תל-אביב

קבלת קהל: השרון 4, תל-אביב

ניוזלטר: http://eepurl.com/g-ZrDj

דוא"ל: info@ardc-israel.org

פייסבוק: המרכז לקידום פליטים אפריקאים