אישורי ניהול תקין

ניהול תקין 2020

ניהול תקין 2019

ניהול תקין 2018

ניהול תקין 2017

ניהול תקין 2016

ניהול תקין 2015

למידע נוסף ולדיווחים על תרומות מישויות מדיניות זרות, לחצו כאן

דו"ח שנתי, 2015