top of page

המרכז לפיתוח פליטים אפריקאים נסמך על התרומות כספיות של תומכיו. אם ברצונך לתמוך בשמירה ובקידום זכויותיהם של פליטים ומבקשי מקלט בישראל, נשמח לקבל את תרומתך עוד היום. כל תרומה שהיא, גדולה כקטנה, הינה חשובה ויכולה להשפיע לטובה על חיי הפליטים ומבקשי המקלט.

**המרכז לקידום פליטים אפריקאיים אינו מקבל יותר תרומות של מזון או בגדים. המרכז מקבל אך ורק תרומות כספיות, או ציוד לבית ספר, ספרי לימוד (בגרות, פסיכומטרי ועוד) ומחשבים נייחים או ניידים במצב טוב.

תמיכה בעבודתנו

תרמו לנו

תרומה באמצעות האינטרנט


ניתן ניתן לתרום גם באמצעות האינטרנט, מישראל או מחו"ל, באמצעות האתרים IsraelGives או PayPal. תרומה באמצעות IsraelGives ניתנת לניכוי מס לתומכים בארה"ב ובבריטניה.

1
תרומה באמצעות צ'ק ישראלי


כדי לתרום תרומה כספית בצ'ק  מישראל באמצעות דואר, אנא מלאו המחאות על שם “המרכז לפיתוח פליטים אפריקאים”, ושלחו אל:

המרכז לפיתוח פליטים אפריקאים

תיבת דואר 59034

תל אביב 6159001

ישראל

הזמינו סיור אצלנו!

דרך נהדרת לתמוך בפעילותינו היא על ידי הזמנת הרצאה, מפגש מידע, או סיור מודרך איתנו.
הסיורים, שיכולים להתקיים במגוון שפות, מתמקדים לרוב בנושאים הבאים: חיי קהילת מבקשי המקלט בישראל, דרום תל אביב, אמנת הפליטים, סטטוס משפטי ושינויי מדיניות, הפעילות החינוכית שלנו והמצב במדינות מהם הגיעו הפליטים.

כתבו לנו אל info@ardc-israel.com!

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות!

bottom of page