top of page

מנהיגות קהילתית ועיצוב דעת קהל

מטרת פרוייקט המנהיגות הקהילתית וההגנה המשפטית של המרכז היא לחולל שינוי בדעת הקהל ובמדיניות כלפי מבקשי מקלט אפריקאים באמצעות חיזוק המנהיגות הקהילתית ופעילות למען הסברה והעלאת המודעות למצבם של מבקשי המקלט. הפרוייקט שואף לערב יותר מבקשי מקלט בשיפור הקהילה שלהם ובשינויי הסטריאוטיפים השליליים. הפרויקט מקדם גם תמיכה ברשתות החברתיות, סיורים והרצאות ממוקדות לישראלים.

בין השנים 2015 ל -2016, עירבה ARDC יותר מ - 1,400 איש בדיאלוג מובנה על מבקשי המקלט בישראל באמצעות מפגשי מידע וסיורים. חברי צוות ARDC גם נתנו יותר מ -40 ראיונות לתקשורת במהלך השנה.

information session on asylum seekers in Tel Aviv bar
 הגברת המודעות 

מדוע : בחברה הישראלית אין ידע והבנה מעמיקה של המכשולים העומדים בפני מבקשי המקלט וזכויותיהם. רוב המידע שמקבל הציבור הישראלי הוא מכלי התקשורת הוא חלקי וירוד. כמו כן, גורמים רשמיים בממשלה מסיתים באופן פעיל את הציבור הישראלי נגד מבקשי המקלט על ידי התייחסות אליהם כאל "מסתננים", איום דמוגרפיים ו"סרטן". כתוצאה מכך, דעת הקהל פנתה נגד מבקשי המקלט וחלק מהתושבים המקומיים החלו לחוש פחד ובוז כלפי קהילת מבקשי המקלט.

 

כיצדמפגשי מידע, סיורים בדרום תל אביב,שימוש בתקשורת, שימוש במדיה חברתית, מסעות פרסום ממוקדים, פגישה עם בעלי עניין מקומיים ובינלאומיים.
 

קורסים למנהיגות קהילתית

leadership course

מדוע : מדיניות הממשלה מכוונת את מבקשי המקלט באמצעות מעצר ועזיבת ישראל בכפייה. טקטיקות אלה החלישו את הקהילה והותירו פערים בהנהגתה.

 

איך : כיתות מנהיגות בראשות חברי הקהילה.

 

איפה : נערכו שיעורים בתל אביב ובמרכז המעצר בחולות.

bottom of page