• Allison Sheehan

תוכנית השכלה גבוהה סיכום חצי שנתי של המרכז לקידום פליטים אפריקאים:סיוע כללי:

179 מבקשי מקלט קיבלו ייעוץ ומידע כללי בתחום ההשכלה הגבוהה

סיוע פרטני

224 מבקשי מקלט קיבלו יעוץ וליווי אישי ממתנדבי המרכז שעזרו להם בכל ההיבטים בגישה להשכלה גבוהה.

הירשמות

בזכות צוות המתנדבים שלנו, 39 מבקשי מקלט זכו לסיוע וליווי צמוד בתהליכי הקבלה לאוניברסיטאות ולקורסים שונים. העזרה כללה את ״קורסרה״ (קורסים באינטרנט) ״האוניברסיטה של האנשים״ (אוניברסיטה באינטרנט) והמרכז הבין תחומי (מכללה אקדמית בהרצליה).

הדרכה

61 סטודנטים זכו לשיעורים פרטיים עם מורים מתנדבים במקצועות לימוד כגון, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, אנגלית ועוד.

GED & TOEFL

התחלנו קורס ״טופל״ בן 6 שישה שבועות עבור תלמידים הנמצאים

בתהליך קבלה לתוכניות אוניברסיטה בשפה האנגלית. החודש חגגנו גם את סיום קורס ה -״ג׳י אי די״ (מבחן מקביל לתעודת בגרות בישראל) שהתמקד בפיתוח כישורי הכתיבה. התלמידים שיפרו באופן משמעותי את כישורי הכתיבה שלהם, וכתבו חיבורים מרשימים בנושא ״מדוע עזבתי את אפריקה?״. הם קיבלו תעודות סיום וחגגו עם חבריהם לקורס ועם המרכז לקידום פליטים.

סיוע בקבלת מלגות

44 תלמידים קיבלו סיוע בהגשת בקשה למלגות ו 99% אחוז מהם גם זכו בסיוע כספי עבור לימודיהם. כ -10% מקרב מקבלי המלגות הן נשים.

נוער

ערכנו 2 סדנאות עבור מסיימי התיכון שמטרתן להכין את התלמידים לחיים שאחרי התיכון. הם למדו על ניהול פיננסי אישי- איך לקרוא תלוש שכר כלים לניהול חשבון בנק ועוד כישורים חשובים להמשך החיים. התלמידים היו מאוד מעורבים ושאלו שאלות רבות.

לימודי מקצוע

84 תלמידים השתתפו בסדנאות מקצועיות. ערכנו 3 סדנאות בנושא עיצוב שיער וניהול עסקים לנשים, הסנאות התקיימו במרכז לנשים אריתראיות בשיתוף עם מיקרופיי, התקיים קורס אחר למתחילים וקורס נוסף למתקדמים.

בקורסים אלה, התמקדנו בעיצובי שיער מסורתיים שלימדו 3 מעצבות שיער מקצועיות מהקהילה האריתראית. הקורס משלב את לימודי עיצוב השיער יחד עם ניהול עסקים בכדי שהנשים יפיקו את המירב עם ידע במנהל עסקים וביזמות.

הנשים היו מאוד נרגשות ונלהבות לקראת הקורס.

כמו כן, קיימנו סדרה של סדנאות חקלאות מקצועיות, אשר משכו מבקשי מקלט אפילו מחולות. הסדנאות כללו גם ישראלים ואנשים מכל העולם ויצרו סביבה של למידה וקהילה משותפת.


59 views

Contact us:

 

Tel. (+972)  ​77-4909-800

Whatsapp. (+972) 54-929-8892 

Fax. (+972) ​77-4909-500

Phone Contact Hours:

Sun-Wed 11:00 - 16:00

P.O. Box 59034

Carlebach 25, Tel Aviv, Israel

Reception: Hasharon 4, Tel-Aviv

Newsletter: http://eepurl.com/g-KlxX

Email: info@ardc-israel.org

Facebook: ARDC Israel

:צרו קשר

 

טלפון: 077-4909-800

וואטסאפ: 0​54-929-8892

0פקס:  ​77-4909-500

:שעות מענה טלפוניות

ראשון-רביעי 11:00-16:00

 

ת.ד: 59034

קרליבך 25, תל-אביב

קבלת קהל: השרון 4, תל-אביב

ניוזלטר: http://eepurl.com/g-ZrDj

דוא"ל: info@ardc-israel.org

פייסבוק: המרכז לקידום פליטים אפריקאים